Privacystatement Betaprofs V.O.F.

Betaprofs vindt de privacy van professionals die zoeken naar een nieuwe uitdaging of opdrachtgevers die zoeken naar goed professionals van groot belang. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wie zijn we?

Betaprofs V.O.F., gevestigd in Valkenswaard, is, in zijn verbindende rol als intermediair binnen de techniek, verantwoordelijk voor de juiste vorm van gegevensverwerking.

Persoonsgegevens Professionals

Wanneer verzamelen wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je je gegevens invult of achterlaat op onze website, we kunnen ook je gegevens verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening (hieronder vallen mede jobboards en professionele sociale media). In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze Privacystatement. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om je wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze verbindende dienstverlening waaronder bemiddeling en werving & selectie.

Meer specifiek, je persoonsgegevens worden verwerkt om:

 1. Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over voor jou mogelijk interessante kansen in de arbeidsmarkt. de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten.
 2. Je te benaderen voor specifiek voor jou interessante vacatures, uiteraard kun je je hier altijd voor afmelden (opt-out)
 3. Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk.
 4. Een bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?

 1. We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening, meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:
 2. NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 3. geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 4. curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 5. Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen
 6. Gegevens over beschikbaarheid en verlof

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen?

Betaprofs V.O.F. kan je persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers en indien nodig aan specifieke backoffice partijen ten behoeve van een dienstverband (dit altijd, zonder uitzondering, alleen met jou toestemming en goedkeuring)

De verstrekking van deze persoonsgegevens (als genoemd onder “welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?”) geschiedt altijd ten behoeve van de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?”.

Betaprofs V.O.F. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens binnen Betaprofs V.O.F. adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Je bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding e.d.) zijn beschikbaar zolang jij dat wilt. Je kunt je te allen tijde bij ons uitschrijven middels bijv. een opt-out.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden) Betaprofs V.O.F. verwerkt de persoonsgegevens (o.a. namen, contactgegevens en functies van contactpersonen) van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:

 1. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten
 2. Een zakelijke relatie te onderhouden
 3. Een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Jouw rechten

Inzage en/of wijzigen gegevens voor professionals en zakelijke relaties: Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen dan je te allen tijde contact opnemen met je contactpersoon bij Betaprofs.

Beveiliging

Betaprofs doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Betaprofs of vermoed je een datalek dan kun je telefonisch contact opnemen of via info@betaprofs.nl.